sisäilmatutkimus

Varmista että talossasi ei ole sisäilman laatuun liittyviä ongelmia

Sisäilmatutkimus auttaa kartoittamaan mahdolliset sisäilmaongelmat

Palvelu on tarkoitettu yksityisille kuluttajille ja isännöitsijöille

Sisäilma vaikuttaa ihmisten viihtyvyyteen ja terveyteen. Sisäilman ongelmat tuottavat mitä moninaisimpia terveyshaittoja migreenistä voimakkaisiin allergisiin oireisiin ja jopa kuolemaan johtaviin sairauksiin.

Terveyshaittojen syntyyn vaikuttavat sisäilmassa olevan altisteen laatu ja pitoisuus sekä altistumisaika.

Sisäilmaongelmat voivat aiheutua myös riittämättömästä korvausilman saannista, jolloin asuintiloihin ei tule riittävästi riittävän hapekasta korvausilmaa ja asukkaat hengittävät ennen pitkään happiköyhää ilmaa joka johtaa mm. päänsärkyyn.

Sisäilmasta johtuvien oireiden tutkiminen edellyttää ammattilaisen paikalla käyntiä (sisäilmaasiantuntija/rakennusterveysasiantuntija), joka kykenee ratkaisemaan ongelman jo paikan päällä, tai päättelemään minkälaisia lisätutkimuksia tiloissa on tehtävä.

Asbesti ja asbestikartoitus

Asbesti on yhteisnimitys monille rakentamisessa ja eristämisessä käytetyille kuitumineraaleille. Sitä käytettiin hyvin yleisesti monessa eri paikassa, aina katoista eristeisiin ja mm. tulenkestävänä eristeenä ja sidosaineena.

Asuntojen rakenteita purettaessa asbestista hengitysilmaan irtoavat aineet ovat terveydelle erittäin vaarallista.

Tämän vuoksi on laissa määrätty, että ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on aina ennen remontteihin ryhtymistä suoritettava asbestikartoitus.

Olemme erikoistuneet mm. asbestikartoituksiin ja yhdessä laboratoriokumppaneidemme kanssa pystymme tarjoamaan nopeaa ja kustannustehokasta asbestikartoitusta.

Muut sisäilmaan mahdollisesti joutuvat epäterveelliset aineet.

PAH-yhdisteitä pääsee sisäilmaan esimerkiksi kivihiilitervan eli kreosootin purkutyön yhteydessä.

Mikäli rakennuksen ilmanvaihto on epäonnistunut, ulkoilmasta voi kulkeutua sisäilmaan hallitsemattomasti korvausilmaa rakenteiden väleistä ja näin ne voivat sisältää mm. siitepölyä ja sieni-itiöitä.

Homevauriosta sisäilmaan kulkeutuvat mikrobit.

VOC-yhdisteet Asbestikartoitus

VOC-yhdisteitä on useita ja jo yksittäinen yhdiste voi olla haitallinen, mutta useamman yhdisteen yhteisvaikutuksena ne ovat terveydelle haitallisia.

VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat kaasuja. Näitä kaasuja voi haihtua sisäilmaan mm. Lattiamatoista, sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja joskus myös mikrobikasvustoista.

Vauhdilla asiaan

Pyydä meiltä tarjous sisäilmatutkimuksesta tai asbestikartoituksesta